Skuteczność leczenia uzależnienia od narkotyków?

ZADZWOŃ +48 731 020 050
grupowe

Na skuteczność leczenia i rehabilitacji przy uzależnieniu od narkotyków składa się przynajmniej kilka czynników. Ważnym jest jest, że to nie tylko krótki etap terapii, ale również działania po niej, które utrzymują trzeźwość i życie w wolności od nałogu.

Po okresie terapeutycznym konieczna jest także rehabilitacja, która obejmuje u pacjenta rozwój, oraz podtrzymywanie nowych zasad i nawyków trzeźwego życia, a także radykalną zmianę stylu życia. Czas trwania tego procesu zależy od zachowania i zmian osobowości człowieka.

Leczenie uzależnienia od narkotyków, a także skuteczna rehabilitacja to klucz do odzyskania zdrowia. To wszystko musi odbywać się w zależności od stopnia zaawansowania choroby, w warunkach stacjonarnych. W ośrodku rehabilitacyjnym chory ma przebywać cały dzień w specjalnym terapeutycznym środowisku, pod kontrolą i nadzorem specjalistów.

terapia grupowa
społeczność terapeutyczna

Kompleksowa rehabilitacja narkomanii po odpowiednim leczeniu jest uważana za jednen z najbardziej skutecznych sposobów, aby uwolnić pacjentów z uzależnienia. W ośrodku Mental Relax House stosujemy autorski program terapeutyczny, który dotyka 4 najważniejszych dziedzin życia człowieka. W naszej metodyce stosujemy najlepsze i najefektywniejsze światowe praktyki i programy leczenia – terapii – rehabilitacji, biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej sfery człowieka. Techniki w których specjalizujemy się są na najwyższym poziomie światowym. Ośrodek jest zaklasyfikowany do Europejskiej Społeczności  Terapeutycznej.

W naszej metodyce stosujemy najlepsze i najefektywniejsze światowe praktyki i programy leczenia – terapii – rehabilitacji, biologicznej, psychicznej, społecznej i  duchowej sfery człowieka. Techniki w których specjalizujemy się są na najwyższym poziomie światowym. Ośrodek jest zaklasyfikowany do Europejskiej Społeczności  Terapeutycznej.

Program terapeutyczny w ośrodku trwa od 1 do 2 miesięcy.
Czas pobytu ustalany jest indywidualnie z klientem.

Każdego miesiąca osoba przebywająca w ośrodku ma do dyspozycji:

  • 10 seansów masaży leczniczych

  • 16 godzin indywidualnej terapii

  • 16 godzin psycho-edukacyjnych praktyk

  • 24 godziny art-terapii

  • 48 godzin terapii grupowej

  • 48 godzin konsultacji peer-to-peer

Łącznie 496 godzin pracy nad sobą!

PROGRAM LECZENIA – ETAPY REHABILITACJI

Aktywna interwencja

Etap zaczyna się od momentu przyjęcia pacjenta do ośrodka.  Klient zostaje izolowany od kontaktu z mediami (fb, kom, wiadomości, itp.), ma ograniczony czas kontaktu z rodziną. W danym czasie pacjent włączony jest do aktywnej pracy nad sobą. Działanie zespołu skierowane jest na zmianę zachowania, motywacji, reakcji emocjonalnej pacjenta.

Formowanie stałej remisji

Etap zaczyna się od momentu przyjęcia pacjenta do ośrodka.  Klient zostaje izolowany od kontaktu z mediami (fb, kom, wiadomości, itp.), ma ograniczony czas kontaktu z rodziną. W danym czasie pacjent włączony jest do aktywnej pracy nad sobą. Działanie zespołu skierowane jest na zmianę zachowania, motywacji, reakcji emocjonalnej pacjenta.

Etap ambulatoryjny

Klient powraca do społeczeństwa. Realizuje powoli plan trzeźwości, aktywnie bierze udział w mitingach, pracuje ze „sponsorem” i korzysta z pomocy zespołu terapeutycznego. Na weekendy i święta przyjeżdża do MRH.

Podobne artykuły